1.png
Ma 2018. július 22. vasárnap, Magdolna, Magda névnapja van

Tápióság Varroda

 

 
 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására.

Benyújtási határidő: 2017. április 18. 16:00

 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében végzett tevékenység támogatása.

 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.500.000 Ft

 3. Támogatottak köre:
  a) Olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat illetékességi területén az 1. pontban meghatározott elvek megvalósításával tevékenykedik a település lakossága érdekében.
  b) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség
  - amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően szá­molt el;
  - amely az előző évben kapott támogatást – képviselő-testületi döntés nélkül - a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
  - a
  mely a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
  - amelynek lejárt esedékességű köztartozása van.

 4. A pályázat benyújtása:

Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

Beadási határidő: 2017. április 18.  16.00-ig

 

      A pályázathoz csatolni kell:

 • az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést;
 • az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
 • székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot;
 • az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
 • az önszerveződő közösség közgyűléséről vagy döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
 • az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
 • a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs,
 • nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem,
 • írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez

 

 1. Elbírálás határideje: 2017. április rendes képviselő-testületi ülés
 2. Elszámolás: 2018. január 31-ig, a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok hitelesített másolatának benyújtásával.
 3. A pályázó az elnyert támogatás 20%-át használhatja fel étkezésre(kész étel, élelmiszer-, ital vásárlására).Ezt a pályázatok elkészítésénél kérjük figyelembe venni!

 

Letölthető dokumentumok:

- pályázati kiírás pdf formátumban

- pályázati kiírás word formátumban

 

Tápióság, 2017. március 31.

Halasi Anita
polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

phtsag@monornet.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:1435537


Jelenleg online

Guests : 229 guests online