2.png
Ma 2018. július 18. szerda, Frigyes, Kamill névnapja van

Tápióság Varroda

 

 
 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY
A nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a) pontja alapján, azok a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő /5 hónapos - 18 év közötti életkorú/ gyermekek, akik a községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, szünidei étkeztetésre jogosultak.

Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkezést az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben részesülő gyermek (általános iskola, szakmunkás iskola, szakközépiskola, szakiskola, gimnázium) részére a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, továbbá az őszi, téli, tavaszi (évközi) szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Az érvényes hátrányos, halmozottan hátrányos jegyzői határozattal rendelkező gyermekek részére a szünidei étkeztetést Tápiósági Községi Önkormányzata 2017. évben a nyári szünetben az alábbiak szerint biztosítja.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 2017. július 10. napjától 2017. július 28. napjáig /15 munkanapon keresztül/,

az iskolások számára az iskolai nyári szünetben 2017. július 3. napjától 2017. augusztus 31. napjáig /44 munkanapon keresztül/ biztosítja.

Az óvodai nyári zárva tartás időtartama 2017. július 10. napjától 2017. július 28. napjáig tart.
A zárva tartás előtti utolsó nevelési nap 2017. július 7. (péntek), a zárva tartás utáni első nevelési nap 2017. július 31. (hétfő).

Az iskolai nyári szünet 2017. június 16. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. június 15. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2017. szeptember 1. (péntek).

 

A szünidei étkezés napjai az óvodások számára az óvoda zárva tartása alatt:

2017. július 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28.

 

A szünidei étkezés napjai a nyári szünetben az iskolások számára:

2017. július 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28, 31.

2017. augusztus 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30., 31.


A szünidei étkezés keretében az évközi szünetek és a nyári szünet munkanapjain, a gyermekek déli meleg ebédre jogosultak, melyet az önkormányzat - az Innoven Kft. közétkeztetési szolgáltató közreműködésével az - óvodai konyháról biztosít (2253 Tápióság, Bicskei út 21.).

Mivel az ebéd helyben történő elfogyasztására nincsen lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra. Az étel elviteléhez szükséges ételhordó beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia, folyamatosan ügyelve annak megfelelő állapotára és tisztaságára.

Az étel átvételére a jogosultsággal érintett által a munkanapokon 11:30 és 12:30 óra között kerülhet sor.

Az étel elviteléről a meghatározott időponton belül a szülőnek/törvényes képviselőnek vagy az általuk megbízott más személynek kell gondoskodnia. A megbízáshoz írásbeli, magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges. Ha a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok miatt a részére biztosított étel elvitelére az étel átvételére biztosított időpontban nem kerül sor, akkor az étel másik, szünidei étkeztetésre jogosult gyermek számára átadásra kerül.

A szünidei gyermekétkeztetés eljárási rendjét szabályozó 328/2011. (XII.29.) számú Kormány rendelet előírása alapján az önkormányzat tájékoztatja a 2017.05.01. napján fennálló jogosultsággal rendelkező gyermek szülőjét, törvényes képviselőjét az ellátási formáról és az ellátás biztosításának helyéről, módjáról és idejéről.

A tájékoztatással egyidejűleg a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges, a Kormány rendelet 7. mellékletét képező nyilatkozat formanyomtatvány megküldésre kerül a szülők részére, az ellátásra jogosult gyermekek számának megfelelő példányszámban. A nyilatkozatot gyermekenként külön-külön kell kitölteni.

A nyilatkozatokat személyesen kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője részére 2017. június 6. (kedd) napjáig.

A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban is ügyfélfogadási időben.

 

Jelen tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a Tápiósági Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője is értesítésre kerül, aki felkeresi az ellátásra jogosult gyermek családját abból a célból, hogy segítséget nyújtson a jogosultaknak a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatok kitöltéséhez.

 

Felhívom a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozatban foglaltak szerint fennáll- e.

                

Tápióság, 2017. május 15.

Pap Anikó sk.
jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

phtsag@monornet.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:1427357


Jelenleg online

Guests : 91 guests online