Ma 2018. december 10. hétfő, Judit, Loretta névnapja van

Tápióság Varroda

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség részére

1112 Budapest, Kánai út 2/D

LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1

 

Tárgy: Szakmai beszámoló

 

TÁPIÓSÁGI KÖZSÉGI SPORTKÖR szakmai beszámolója

 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség 7253/2014 számon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2014/2015-ös támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit.

A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).

 

 

A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI

 1. Általános összefoglaló eredmények:

  1. Bajnoki helyezések:

Csapat

(korosztály, nem)

Bajnokság

Helyezés

2014/2015

2015/2016 ŐSZ

Felnőtt

Megye III.o. / Megye II.o.

3

9

U-19

Megye II.o.

 

7

U-14

Megye II.o.

 

2

U-13

Bozsik Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Igazolt sportolói létszám változása:

2014/2015-ös bajnoki szezon: 2015/2016-os bajnoki szezon:

 1. Személyi jellegű ráfordítás jogcím:

NEM RELEVÁNS

 1. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím:

Szempontok:

 • Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos hatások (amatőr felnőtt csapatok esetében): Hiánypótlásként sikerült beszereznünk az utánpótláscsapatok részére is minőségi felszereléseket, mezeket. Felnőtt csapatunk egységes utazó melegítőben, edzőmelegítőben, széldzsekiben tud immáron megjelenni a mérkőzéseken. Indokolta a beszerzést sportkörünk létszámának nagymértékű növekedése.

 • Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások:

 • Informatikai fejlesztések hatásai:

 • Személyszállítási eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások:

 • Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások:

 • Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés megvalósulásának hatása:

 • Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása:

 • Honlapfejlesztés: Aktív facebook „jelenlét”, illetve www.tapiosag.hu oldalon „Községi Sportkör” megjelenése, „oldalfülön”.

 1. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

Szempontok:

 • Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkoztatott sportszakember díjazásának hatása: NEM RELEVÁNS (Nincs díjazás)

 • Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása:

Az idei bajnoki szezon kiemelten bizonyította az utánpótlás‐nevelésbe vetett hitünk létjogosultságát. 48 igazolt utánpótláskorú játékossal rendelkezünk. Kiemelkedő utánpótlás nevelésünknek köszönhetően, minden edzésen és mérkőzésen maximális létszámmal tudunk részt venni. Egészséges versenyszellem alakult ki az U-19 – es csapatban a felnőtt csapatba kerülés lehetősége miatt. Korosztályos csapataink nagyszerűen helytállnak a bajnokságban.

 • Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten:

Folyamatosan szerezzük be az edzésekhez szükséges eszközöket, főleg az Önkormányzat támogatásával.

 • Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása:

A téli időszakban rendelkezésünkre áll a Községi Tornacsarnok.

 • A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása:

Legnagyobb problémánk az „utaztatás”. Mivel előfordul, hogy egy napon négy irányba kell utaznunk, amit leginkább a szülők segítségével tudunk megoldani, hiszen nincs sem a község, sem a sportkör birtokában személyszállításra alkalmas eszköz. Így ezt a felnőtt játékosok a szülők, az edzők, a vezetők saját költségükre végzik.

 • Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása:

Eddig felkészülési mérkőzést idegenben csak a szállításról szóló, szülőkkel való egyeztetés után szervezhettünk.

 • Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása:

Nem jutottunk még el edzőtáborba.

 • Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások:

Önkormányzati támogatásból valósul meg. 

 1. Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:

 • Szakemberek általános képzése:

 • Szakemberek szakmai képzése:

 

A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

(ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOK)

 

 1. A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:

Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím

Bankszámlaszám

Főszámla

65100307-11366593

Személyi jellegű ráfordítások

 

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

65100307-11393865

Utánpótlás-nevelés

65100307-11393872

Képzés

 

 

 1. Személyi jellegű ráfordítás jogcím

Személyi jellegű ráfordítás

Szempont

Ráfordítás összege

(Ft)

Foglalkoz-tatottak száma

(db)

Ebből Ekho-s (db)

Meglévő munkakörben foglalkoztatott sportszakemberek díjazása

-

-

-

Újonnan létrehozott munkakörben foglalkoztatott sportszakemberek díjazása

-

-

-

 

 1. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím

Beszerzés

megnevezése

Mennyiség

(db)

Ráfordítás összege

(Ft)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Összesen:

-

 

 

Ingatlanfejlesztés esetén

Beruházás, felújítás megnevezése

Ráfordítás összege

(Ft)

 

-

 

-

 

-

Összesen:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím

Szempontok:

 • Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:*

Sporteszköz, sportszer beszerzése

Sporteszköz, sportszer megnevezése

Ráfordítás összege

(Ft)

Vásárolt mennyiség

(db)

Utazó (gála) melegítő

429.276

27

Edző melegítő

283.100

19

Széldzseki

144.898

21

Mezgarnitúra

252.000

36

Utazótáska

173.990

20

Kapusmez

18.399

2

Összesen:

1.301.664

-

 • Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:*

Eszköz neve

Mennyiség

(db)

Egységár

(Ft)

Összesen

(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

-

-

 

 • Létesítménybérletre fordított összeg:*

Létesítmény neve

Bérleti díj/óra vagy alkalom

Igénybe vett órák vagy alkalmak száma

Bérleti díj összesen (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet)

Létesítmény neve

Bérleti díj/óra vagy alkalom

Igénybe vett órák vagy alkalmak száma

Bérleti díj összesen (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 • Nevezési díjra fordított összeg:*

Esemény neve

Nevezési díj összege

(Ft)

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 • Szállásra/étkezésre fordított összeg:

Szállás/étkezés költségei

Szempont

Ráfordítás összege

(Ft)

Szállás

 

Étkezés

 


 • Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek esetében:

Személyi jellegű ráfordítás

Szempont

Ráfordítás összege

(Ft)

Foglalkoz-tatottak száma

(db)

Ebből Ekho-s (db)

Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása

 

 

 

Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása

 

 

 


 • Személyszállításra fordított összeg:

Összeg:…………………………….

 • Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg:

Összeg:…………………………….

 • Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg:

Összeg:…………………………….

 • Versenyrendezésre fordított összeg:*

Versenyrendezés

Esemény/verseny/torna megnevezése

Ráfordítás összege

(Ft)

Mennyiség

(nap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 1. Képzés jogcím*

Képzés megnevezése

Szakképzés / Általános képzés

Résztvevők száma

Ráfordítás összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

 

Tápióság, 2015 november 19.

Tisztelettel:

Toldi Miklós

képviselő

p.h.

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

phtsag@monornet.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:1743639


Jelenleg online

Guests : 171 guests online