2.png
Ma 2018. október 17. szerda, Hedvig, Hédi névnapja van

Tápióság Varroda

 

 
 

 

 

 

 

A képviselő-testület elfogadta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendeletét

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján megalkotta a pénzbeli szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét.

2015.március 1-jétől a szociális ellátások összefoglaló neve: települési támogatás (korábban önkormányzati segélynek hívtuk).

 

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza:

 • a) a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások:
  • aa) formáit és
  • ab) szervezetét,
 • b) a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának önkormányzat által meghatározott módját és egyéb eljárási szabályokat,
 • c) az egyes ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait (Szt. 10. § (1) bekezdés),
 • d) a szociális ellátásokra való jogosultság tekintetében az ellátások önkormányzat által

A kérelmek benyújtása:

A kérelmet a rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani. A rendelet utal arra, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan, illetve a kérelemben, illetve mellékleteiben meghatározott adatok igazolása jogszabályokban, illetve a helyi rendeletben meghatározottak szerint történik.

 

Pénzbeli támogatások kifizetése:

A helyi rendelet az ellátások általános kifizetési módjaként a házipénztárból való kifizetést határozza meg.

 

Települési támogatások formái:

Mivel a törvény szerint a települési támogatást sok különféle helyzetre való tekintettel lehet nyújtani, a képviselő-testület a rendelet 5. §-ban a települési támogatás körében külön települési támogatás formákat határozott meg.

A települési támogatás formái:

 • a) eseti települési támogatás:
  • aa) rendkívüli települési támogatás, (korábban rendkívüli önkormányzati segély)
  • ab) általános települési támogatás (korábban önkormányzati segély)
  • ab) települési temetési támogatás; (korábban temetési segély)
  • ac) települési támogatás elemi kár elhárításához (új ellátási forma)
 • b) rendszeres települési támogatás:
  • ba) települési gyógyszertámogatás (korábban közgyógyellátás)

 

A rendelet a települési támogatási formák szerint külön határozza meg különösen a támogatásra való jogosultságot, a támogatás feltételeit, a támogatás összegeit, gyakoriságát.

 

Hatáskörök

Az Szt. 4/A. § (1) bekezdése határozza meg azt, hogy a szociális feladat- és hatásköröket ki gyakorolja. A hatáskör gyakorlói között - a 2015. március 1-től hatályos módosításokat követően - továbbra is szerepel a helyi önkormányzat képviselő-testülete. A képviselő-testület egyes szociális ellátások elbírálását rendeletében átruházta a polgármesterre, a Szociális Bizottságra és a jegyzőre.

 

Hatáskörök megoszlása a rendelet alapján:

 1. rendkívüli települési támogatás

hatáskör címzettje: polgármester

 1. általános települési támogatás

hatáskör címzettje: Szociális Bizottság

 1. települési temetési támogatás

hatáskör címzettje: Szociális Bizottság

 1. települési támogatás elemi kár elhárításához

hatáskör címzettje: képviselő-testület

 1. települési gyógyszertámogatás

hatáskör címzettje: jegyző

 

A 2015.február 28-ig hatályban lévő szociális rendelethez képest 2015. március 1-jétől a legfőbb változások a következőkben foglalhatók össze:

 • megszűnik a lakásfenntartási támogatás
 • csak az kap általános települési támogatást, aki a kérelem benyújtását követően készített környezettanulmány alkalmával bizonyíthatóan rászorult (pl. elvesztette munkahelyét, hirtelen beteg lett, haláleset történt a családban, de egyébként munkaképes személy; ingatlanát és környezetét rendben tartja, tehát levágja a füvet és gondozza a kertjét stb.) Ellenkező esetben a Szociális Bizottság dönthet úgy, hogy a kérelmező nem jogosult az általános települési támogatásra. Általános települési támogatást évente 4 alkalommal lehet kérni, összege maximum 10.000 Ft.
 • rendkívüli települési támogatást évente 2 alkalommal lehet kérelmezni, összege maximum 3000 Ft.
 • a települési gyógyszertámogatás összege 2500 Ft/hó összegben lett szabályozva. Az ellátás 12 hónapra kérelmezhető, minimum 5700 Ft-os gyógyszerköltség mellett.

 

A rendelet 2015. március 1-jén lépett hatályba. A települési támogatásokra vonatkozó kérelmeket előre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a rendeletben meghatározott mellékletekkel felszerelve. A rendelet teljes szövege, bővebb tájékoztató és a formanyomtatványok elérhetőek a rendeletek menüpontban. Bővebb felvilágosítást telefonon, a 06-29-465-667-es telefonszámon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban nyújtunk.

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

 

 

Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások

A járási hivatal nyújt segítséget a jövőben

A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása – hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok.

 

Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek – mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.

Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban.

A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére – hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja.

A kérelmeket be lehet nyújtani:

 • a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,
 • járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
 • a kormányablakokban,
 • a járási hivatalok kirendeltségein,
 • a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat.

Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők – tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése – fűzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.)

Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhető továbbra is az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétől az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT).

 

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teendőjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzők legkésőbb 2015. március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt követően a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak.

Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) – foglalta össze a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja.

 

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

phtsag@monornet.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:1621025


Jelenleg online

Guests : 275 guests online