Ma 2024. július 16. kedd, Valter névnapja van

Tápióság Varroda

 

 

 

 

 

Az oldal feltöltés alatt

 

Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány

Adószáma: 18698257-1-13

 

Tájékoztató a „Boldogabb óvodás évekért” Alapítványról és beszámoló az eddigi tevékenységéről.

 

Közhasznú alapítványunkat 2003.01.08.-án hoztuk létre a Tápiósági Gézengúz Óvoda támogatása céljából, a szülőkkel és az óvoda dolgozóival közösen.
2003.-tól - 2014. májusáig, alapítványunk képviselője és kuratóriumának tagja Sári Istvánné volt. Megbízatásairól lemondott. Ez úton szeretném megköszönni eddigi lelkiismeretes és önzetlen munkáját és segítségét.
2014. május 30. hatállyal, jogszabályi változások és az alapítvány kuratóriumának tagságában bekövetkezett személyi változások miatt, az alapító okiratot módosítottuk. A módosított alapító okirat szerint a Budapest Környéki Törvényszék 2014. június 01.-től a „Boldogabb óvodás évekért” Alapítványt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

 

I. ALAPÍTVÁNYUNK MŰKÖDÉSÉRŐL

 

1. Az alapítvány célja, tevékenysége:

1.1. Az alapítvány célja, hogy a Tápiósági Gézengúz Óvodában segítséget nyújtson boldog és egészséges óvodás gyermekek oktatásához, neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez, támogassa és elősegítse az óvodai nevelés és oktatás feltételeinek javítását, továbbá anyagilag hozzájáruljon az Óvoda épületeinek bővítéséhez és berendezéseinek korszerűsítéséhez, állagvédelméhez, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzéséhez, a szülők ismeretei bővítéséhez, a neveléshez szükséges szakmai és egyéb eszközök megvásárlásához, a szociálisan rászoruló óvodás gyermekek megsegítéséhez.

 

1.2. Az alapítvány cél szerinti tevékenységei:

a) óvodai nevelési és képességfejlesztő tevékenység, felzárkóztatás és tehetséggondozás támogatása,

b) óvodai épület- és berendezés-bővítés, korszerűsítés támogatása,

c) óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása,

d) oktatási eszközök, játékok vásárlása és vásárlásának támogatása,

e) szociálisan rászoruló óvodás gyermekek pénzbeli és nem pénzbeli támogatása,

f) a szülők számára – gyermekneveléssel, egészséges életmóddal kapcsolatos – ismeretterjesztő előadások szervezése és tartása,

g) az előbbiekben felsorolt tevékenységek érdekében adományok gyűjtése, jótékonysági rendezvények szervezése.

 

1.3. Az alapítvány – az alább megjelölt közfeladatokhoz közvetetten kapcsolódó – közhasznú tevékenységei az Ectv. 2. § 20. pontja és az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján: [Ectv. 34/1/a]

cél szerinti (közhasznú) tevékenység besorolása

közfeladat megnevezése, amelyhez a tevékenység kapcsolódik

a közfeladatot előíró jogszabályhely

oktatási tevékenység támogatása

óvodai ellátás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja

oktatási tevékenység támogatása

óvodai ellátás

a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 4. § (1)-(3) bekezdései

szociális tevékenység támogatása

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja

2. A kuratórium tagjai:

Horváth Imréné
anyja neve: Maczó Julianna

lakóhelye: 2253 Tápióság Szentmártonkátai út 24.

Béres Györgyi
anyja neve: Lesti Julianna                  

lakóhelye: 2253 Tápióság Szabadság u. 18.

Laczkó Györgyné
anyja neve: Gulyás Mária                   

lakóhelye: 2253 Tápióság Kossuth Lajos u. 64.

Bagolyné Gerák Ildikó
anyja neve: Belovai Erzsébet            

lakóhelye: 2253 Tápióság Rákóczi út 75.

 

3. Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány képviseletét Horváth Imréné, a Kuratórium elnöke látja el

 

4. Az alapítvány vagyonát képezi és képezheti:
 • - Az alapítók által befizetett törzstőke.
 • - Képviselői tiszteletdíjak felajánlásai.
 • - Óvodai szülők báljának bevételei.
 • - Vállalkozók anyagi és tárgyi adományai.
 • - Szülők és céljainkkal egyetértő személyek anyagi és egyéb támogatása.
 • - Pályázati támogatások.
 • - 2006 évtől a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása.

 

II. A BOLDOGABB ÓVODÁS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

Az alapítványunk célja az óvoda és az óvodás gyermekek támogatása. Mivel alapítványunk nonprofit szervezet, ezért saját bevétele nincs. Ezért kihasználunk minden civil szervezetnek kiírt pályázatot és igyekszünk minél több pályázatot benyújtani az alapítvány nevében. Ezzel segítjük az önkormányzatot is azzal, hogy a szűkös anyagi helyzetben nem kell mindent a költségvetéséből finanszírozni az óvodában, és hozzásegítjük az óvodát olyan eszközökhöz, ami más intézményeknél nincs.

Alapítványunk működése óta pályázati támogatásként: 4.288.000,-ft -ot kapott, melyből 690.000,-ft, helyi önkormányzati támogatás.
Az Szja 1% felajánlásokból: 1.171.000,-ft bevételre tett szert.

 

1. Az elmúlt évek alapítványi tevékenységei, az óvodának nyújtott támogatások / 2003-2015-ig/ röviden

 • Minden évben hozzájárulunk az óvoda eszköz és felszerelés fejlesztéséhez, így került beszerzésre ipari mosógép, porszívó, felnőtt székek, udvari és fejlesztő játékok, színes nyomtatók, scanner, fax, monitor, laptop, projektor, lamináló gép,fényképezőgép, számológép, tárgyalóasztalok, irodai bútor, hőkötőgép, multifunkciós fénymásoló gép, LCD TV, a fénymásoló és nyomtatók üzemeltetéséhez szükséges papír, és festék tónerek.
 • Megszerveztük és összegyűjtöttünk egy községünkben élő kisfiú két őssejt beültetéses műtétéhez szükséges támogatást.
 • 2008 évben elkezdődött az óvoda játszóudvarának átalakítása az uniós előírásoknak megfelelően. Alapítványunk ütésgátló gumitéglát vásárolt a mászókák és a hinták alá.
 • Rendszeresen és igény szerint támogatást nyújtunk az óvodás gyermekeknek szervezett mikulás ünnepség, bábelőadás, óvodai gyermeknap, tanévzáró, és neveléshez szükséges eszközök költségeihez / ugráló vár, csúszda bérlése, ballagó tarisznyák, mikulás fellépési díja, színes ceruza, rajzlap stb. /
 • A hagyományosan évente megszervezett nyári úszótábort az alapítványunk megalakulása óta anyagilag támogatja igény szerint./strandbelépők, úszómester díjazása, oklevelek készítése./
 • Karácsonyi ajándékcsomagot vásárolunk minden évben a szociálisan rászoruló óvodás gyermekeknek, mely téli lábbelit, ruházatot és játékot tartalmaz.

 Esetenként tűzifát is vásároltunk egy család részére.

 

 • Óvodai és alapítványi honlapot készítettünk, pályázati támogatásból.

 

 • Hozzájárultunk két óvodapedagógus tanulmányainak költségeihez.

 

 • Év embere díjazásához tárgyi jutalmat vásároltunk./ váza/

 

 •   Körzeti szakmai továbbképzést szerveztünk és finanszíroztunk az óvodában, neves főiskolai tanár közreműködésével, ezzel segítve az óvodapedagógusok nevelőmunkáját, ismereteik bővítését és óvodánk népszerűsítését.

 

 • Pályázati támogatásból eredeti tápiósági hagyományőrző népviseleti ruhákat varrattunk az óvoda néptánccsoportjában táncoló gyermekeknek/ 2012 évben/

 

 • Kirándulást szerveztünk és finanszíroztunk helyi önkormányzati pályázati támogatásból minden óvodás számára Poroszlóra, a Tisza Tavi Ökocentrumba. 2013 évben.

 

 • Kirándulást szerveztünk és finanszíroztunk helyi önkormányzati pályázati támogatásból minden óvodás számára Budapestre. Program: hajókázás a Dunán, látogatás a Vasúttörténeti Parkba. 2014 évben.

 

 • Kirándulást szerveztünk és finanszíroztunk helyi önkormányzati pályázati támogatásból minden óvodás számára. Veresegyházi Medveparkba és a Gödöllői Királyi Kastélyba. 2015 évben.

 

 

 1. Alapítványunk munkájához támogatók keresése.

 

Alapítványunk további sikeres működéséhez és bevételeink gyarapítása érdekében szponzorokat, támogatókat és közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyeket keresünk.

 

 1. 1.Kérjük jelentkezzen önkéntes munkára, ha képességei és lehetőségei szerint segíteni tudja alapítványunk célszerinti tevékenységét./ óvoda udvarának rendezése, szponzorok felkutatása,stb/

Alapítványunk könyvelését önkéntes tevékenység keretében Berényi Erika végzi.

Lelkiismeretes és önzetlen munkáját köszönjük és elismerjük

 

 1. 2.Szponzorok, támogatók keresése.

Kérjük a községben és környékén működő cégeket, és magán személyeket, ha egyetértenek céljainkkal, tevékenységünkkel és lehetőségük van rá, anyagilag támogassák alapítványunkat. Az adományozók kedvező adóalap kedvezményt vehetnek igénybe

2015-től.

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú szervezetnek nyújtott adományok adóalap-kedvezménye 2015 évben

 

A társasági adóalany adózók (cégek) a közhasznú szervezetnek, azok közhasznú tevékenységének támogatására nyújtott összeg után társasági adóalap kedvezményt vehetnek igénybe.

A társasági adóról szóló törvény szerint első lépcsőben az átadott összeg költségként elszámolható, második lépcsőben pedig attól függően, hogy az adomány egyszeri vagy tartós, további kedvezmények vehetők igénybe, a civil szervezet által kiállított igazolás birtokában.

 

Példa:

Nyújtott támogatás: 100.000,-ft

 1. Ráfordításként elszámolható összeg: 100.000,-ft
 2. Adóalap csökkentő tétel a fenti összeg 20%-a, amennyiben közhasznú szervezet részére történik az adományozás(egyszeri) 20.000,-ft
 3. Amennyiben tartós adományozási szerződést köt a cég és a civil szervezet, azaz vállalja, hogy a szerződéskötés évében, és az azt követő legalább 3 évben évente egyszeri alkalommal támogatást nyújt a civil szervezet részére, adóalap csökkentő tétel lesz a fenti összeg 40%-a, az az           40.000,-ft

 

 

Egyszeri adomány után tehát a támogatás 120%-a, tartós adományozás esetén a támogatás 140%-a számolható el összesen az adóalap terhére.

 

Köszönjük alapítványunk támogatóinak segítségét és munkáját.
Alapítványunk 2006 évtől jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-ára!
Kérjük a támogatóinkat, hogy alapítványunkat, ez által óvodánkat támogassák továbbra is jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

 Támogatásukat köszönjük!

 

Alapítványunk neve:
BOLDOGABB ÓVODÁS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Címe: 2253. Tápióság, Bicskei út 21

 

Email: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.


Adószáma: 18698257-1-13
Számlaszámunk: 65100307-11017189-00000000
Pátria Takarék Szövetkezet Tápióság

 


Horváth Imréné
   elnöke

 

 

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

hivatal@tapiosag.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:2167001


Jelenleg online

Guests : 43 guests online